Limity

Všechna omezení hostingu

Jaké jsou na oohostu limity?Přenos dat

Přenos dat na oohostu nijak nelimitujeme, jelikož nám tento limit přijde zbytečný.

Kapacita úložiště

Aktuální limit je 200MB, velikost úložiště limitujeme kvůli našim prostředkům.

Počet domén

Na účet můžete připojit maximálně 100 domén. Při nedostatku nás kontaktujte.

Množství webů

Na účtu můžete hostovat neomezený počet webů. Limituje vás velikost.

Počet FTP účtů

Můžete vytvořit maximálně 100 FTP účtů. Při nedostatku nás kontaktujte.

Počet certifikátů

Na účtě smíte mít maximálně 100 certifikátů. Při nedostatku nás kontaktujte.